Cơ hội việc làm rộng mở: Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, người học có thể làm trợ lý đối ngoại, thư ký văn phòng, biên phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch… tại các công ty nước ngoài, công ty liên doanh hoặc công ty Việt Nam, các sở ngoại vụ, bộ Ngoại giao, các cơ quan truyền thông như đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản… 


Peggy Teaches Chinese Youtube Video Course