Ngôn ngữ Nhật là một ngành đào tạo rất "hot" trong giai đoạn hiện nay, với một nền kinh tế phát triển cao và một cơ cấu dân số già, tình trạng suy giảm dân số kéo dài, Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân lực trầm trọng khi mà số lượng việc làm luôn lớn gấp rưỡi đến gấp đôi số người xin việc. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội lớn của những người nước ngoài lựa chọn học tiếng Nhật như chúng ta!