Bạn có biết Hàn Quốc nhiều năm liền là quốc gia đầu tư số 1 vào Việt Nam không? Việt Nam và Hàn Quốc đang có mối quan hệ hợp tác phát triển huy hoàng nhất ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, thể thao, du lịch, âm nhạc, ẩm thực,... Nhu cầu cấp bách về nguồn lực có chất lượng về tiếng Hàn, nhu cầu nhân sự thông thạo về ngôn ngữ - văn hóc của hai nước Hàn – Việt đang trở nên vô cùng “hot” hơn bao giờ hết.